# گورستان_جیرجیرکها

گورستان جیرجیرکها.قطعه 22.شماره3

                                به نام خدای جیرجیرکها                                    نام:جیرجیرک                                تولد:چهار روز قبل                                     مرگ:دیروز                                  علّت:عشق پاک داستان زندگی جیرجیرک:   جیرجیرک به خرس گفت: عاشقت شدم! خرس گفت:الان ... ادامه مطلب
/ 58 نظر / 12 بازدید