قاصدک

قاصدک هان!چه خبر آوردی ؟

از کجا؟وزکه خبر آوردی؟

خوش خبر باشی،اما،اما

گرد بام و در من بی ثمر میگردی

انتظار خبری نیست مرا!

نه ز یاری،نه زدیّار ودیاری،باری!

برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس!

برو آنجاکه تورامنتظرند،

قاصدک در دل من

همه کورندوکرند!

 

/ 0 نظر / 9 بازدید