آزادی

هرگز از مرگ نهراسیده ام

اگر چه دستانش از ابتذال،شکننده تر بود

هراس من- باری-هراس از مردن در سرزمینی

که مزد گورکن

از آزادی آدمی

افزونتر باشد!

/ 0 نظر / 8 بازدید